Success Smart Media หนังสือเรียนนวัตกรรมใหม่

ด่วน!!! หนังสือเรียนนวัตกรรมใหม่ ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่หน้ากระดาษ พบกับหนังสือเรียน Success Smart Media ที่ผู้ใช้สามารถสแกน QR Code เพื่อดูวิดีโอสอนผ่านสมาร์โฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา