I-San book fair 2017

มาแล้ว!! มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 5 I-San book fair 2017 16-22 สิงหาคม ณ สูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาณจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบกับบูตซัคเซส ของเราได้ที่บูต J27 ชั้น 2